कसे पोहोचाल?

विमानाने
जवळचे विमानतळ लोहेगाव विमानतळ, पुणे आणि छत्रपती शिवाजी विमानतळ, मुंबई, महाराष्ट्र ही आहेत.

रेल्वेने 

सर्व पर्यटन स्थळांसाठी  मुंबई सी.एस.टी. टर्मिनस, एल.टी.टी., कुर्ला टर्मिनस, पुणे रेल्वे स्टेशन आणि पनवेल रेल्वे स्टेशन (रायगड जिल्ह्यात) भारतीय रेल्वेच्या मुख्य मार्गांसाठी सर्वात जवळचे रेल्वे स्थानके आहेत. रायगड जिल्ह्यातील कोकण रेल्वेची जवळची रेल्वे स्थानके पेण, रोहा, वीर इत्यादी आहेत. पनवेल जंक्शन जिल्ह्यातील सर्वात महत्वाचे रेल्वे स्टेशन आहे. ते मुंबईला (हार्बर मार्ग आणि मध्य रेल्वेचे मुख्य मार्ग), ठाणे (ट्रान्स हार्बर लाइन), रोहा, वसई (पश्चिम रेल्वे) याद्वारे जोडलेले आहे. नेरळहून माथेरान पर्यंत एक “नेरो गेज” रेल्वे मार्ग आहे, याला माथेरान हिल रेल्वे असे म्हणतात.

रस्त्याने
रायगड जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख शहरे आणि पर्यटन स्थळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) बसगाड्यांद्वारे रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. रायगड जिल्हा सायन-पनवेल एक्सप्रेसवेने मुंबईशी जोडला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग ४ हे पनवेल, खालापूर आणि खोपोलीमार्गे जातात. राष्ट्रीय महामार्ग १७, जो पनवेल येथे सुरु होतो , तो पोलादपूरमार्गे पूर्ण जिल्ह्तातून जातो.

समुद्रमार्गे
मुख्य राष्ट्रीय समुद्र पोर्ट जेएनपीटी, उरण आहे. मांडावा, रेवस, मुरुड, उरण आणि दिघी ही इतर छोटी बंदरे आहेत. गेट वे ऑफ इंडिया पासून अलिबाग पर्यंत कॅटॅमरान / फेरी सुविधा उपलब्ध आहेत, तसेच भाऊचे धक्का बंदर पासून रेवस बंदर पर्यंत छोट्या बोटींची फेरी सुविधा उपलब्ध आहे. रेवस ते अलिबाग पर्यंत महाराष्ट्र एस.टी. बस सेवा उपलब्ध आहे.