वनराई बंधारे

vanrai

वरंध गावातील गावकरी वनराईच्या सहाय्याने १९९५ सालापासून दरवर्षी गावातील २ ओढ्यांवर एकंदर १२ वनराई बंधारे बांधतात. सर्व साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरात बंधारे बांधतात. पहिल्या वर्षाच्या बंधाऱ्यातील पाणी देऊन ३० ते ४० एकर जमिनीतील भात शेती वाचवण्यात आली. बंधार्यांमुळे विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढली. आता अंदाजे ५० एकर क्षेत्रात उन्हाळी भुईमुग केला जातो. तसेच वांगी, टोमॅटो इ. नगदी पिके घेतली जातात. भुईमुगापासुन एकरी ८००० रु. उत्त्पन्न मिळते. म्हणजेच बंधार्यामुळे वाढलेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे गावाचे उत्पन्न ४,००,००० रुपयांनी प्रतिवर्षी वाढले आहे. ९६ साली ह्या गावातील वनराई बंधार्याची पाहणी श्री. श्रीकांत देशपांडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड यांनी केली. तसेच मा. श्री प्रभाकर मोरे जिल्ह्याचे पालक मंत्री यांनीही हे काम पहिले. दोघांनाही काम फारच आवडले. त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांविषयी खात्री पटली आणि त्यांनी पुढाकार घेऊन रोजगार हमी योजने अंतर्गत १९९६ साली रायगड जिल्ह्यात एकंदर ९६८ वनराई बंधारे बांधून घेतले.

Add new comment